hong星yun产妇奶fen
  • [产pinlei别]:yun产妇奶fen
  • [产pin规格]:800g听装
  • [生产商]:黑龙jianghong星集团食pin有限公司
  • [地址]:黑龙jiangsheng牡丹jiang市阳明区铁岭三dao1号
产pin简介 产pinte点 营养cheng分表

yun产妇配方奶fen_01.pngyun产妇配方奶fen_02.pngyun产妇配方奶fen_03.pngyun产妇配方奶fen_04.pngyun产妇配方奶fen_05.pngyun产妇配方奶fen_06.png

含有膳食纤维(低聚果糖)

富含叶酸、胆jian

富含铁、xin、钙


yun产妇配方奶fen营养cheng分表.png