b)孕期禁ji饮shi习惯? 2019-08-30 68678
分享dao:

1)偏爱某zhong口味,如特酸、特辣、特甜等口味。

2)饮shi单一,如主shi永远du是米饭。

3)xi欢吃过ling或过热shi物,如冰激凌、麻辣烫。

4)lang吞hu咽,不知饭菜he味,囫囵吞zao咽xiadu里。

5)不吃早餐,zhe是最不好的饮shi习惯。

6)饥一顿饱一顿。

7)暴饮暴shi,遇有丰sheng的da餐,海吃一顿。

8)gen据某些道听tu说的“秘ji”,改变原本正常的饮shi结gou。

9)只吃自认为是最好的shi物,其他shi物一概不吃。

10)bian吃饭bian喝shui,冲淡羢ong敢骸Ⅻ/span>

11)bian吃饭bian喝饮料,腹部饱胀,影响jinshi。

12)饭后喝茶,影响tie的吸收。

13)饭后立即活dong,忘记了运dongying在jinshi半小时后jin行。

14)饭后马上看电视或看书。

15)饭前喝shui和饭前运dongdu不好。